top of page
Etsi

Turvallisuudesta huolehditaan ennakoimalla riskejä


– Viimeisen 10 vuoden aikana ei Hyvinkään Rastin järjestämissä suunnistuskisoissa ole ollut isoja turvallisuushaasteita, kertoo useiden kilpailujen turvallisuudesta vuosien varrella vastannut Ismo Aaltonen.


Hänen mukaansa kiitos tästä kuuluu kokeneelle järjestelytiimille, joka on tottunut ottamaan turvallisuusasiat huomioon heti suunnittelun alusta lähtien.


Turvallisuuspäällikön tehtävä on lähinnä varmistaa, että turvallisuus otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa. Hän laatii myös riskiperusteisen turvallisuussuunnitelman, joka hyväksytetään viranomaisilla ja saatetaan pelastustoimen tietoon.


– Itse kisapäivänä turvallisuuspäälliköllä ei toivottavasti ole muuta tehtävää kuin eri toimintojen seuraaminen.


Mahdollisia riskejä yritetään tunnistaa ja ehkäistä etukäteen. Keskeisessä roolissa ovat liikennejärjestelyt, kilpailukeskuksen rakenteiden turvallisuus, toimiva ensiapu ja loukkaantuneiden suunnistajien evakuointi metsästä.


– Tie kisakeskukseen on suhteellisen kapea. Se kannattaa jokaisen huomioida eli on hyvä tulla ajoissa paikalle ja ajaa rauhallisesti.


Kulkutiet täytyy pitää vapaina mahdollisia pelastustoimia varten, eikä ohi menevä liikenne saa aiheuttaa vaaratilanteita kisaliikenteen kanssa.


– Kilpailumaasto on ajoittain varsin vaativaa, joten siellä on syytä pitää ajatus mukana ja välttää nilkka- ja silmävammoja.


Hyvinkään Rastilla on onneksi riveissään useita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat mielellään toimineet kilpailujen ensiaputehtävissä.


bottom of page