top of page
Etsi

Markkinointia yhteistyössä Laurean opiskelijoiden kanssa

Laurea-ammattikorkeakoulun kahdeksan hengen projektitiimi teki oppilastyönä SM-keskimatkan kilpailuille markkinointi- ja viestintäsuunnitelman, editoi maastonesittelyvideon, suunnitteli sekä yritysmyynti- että yhteistyöpakettien sisältöjä ja toteutti nämä nettisivut.


Projektipäällikkönä toimi Laurean liiketalouden opiskelija Jaakko Pyykkö.


– Projekti oli erittäin mielenkiintoinen, haastava ja työelämälähtöinen, hän kertoo.


Oppilaitoksen puolelta projektia ohjasi lehtori Tero Uusitalo, joka kehuu projektin sisältöä juuri sopivaksi ja vuorovaikutusta rastilaisten kanssa avoimeksi ja toimivaksi.


Yhteistyö ja projekti varmasti toi konkreettista oppia meille kaikille urheilumarkkinoinnista seuratasolla.


Suunnistus oli kaikille projektitiimin jäsenille ennestään tuttu jollain tasolla, kuten myös Uusitalolle, joka on jopa kilpaillut lajissa jonkin verran. Silti projektin aloitustapaaminen järjestettiin iltarastien yhteydessä, jossa tiimille pidettiin pikainen perehdytys lajiin.


Opiskelijoiden projektitiimi loi sm-keskimatkan kilpailuille neljä erilaista verkkosivuluonnosta, joista yhtä lähettiin toteuttamaan rastilaisten huomioiden ja kommenttien jälkeen. Opiskelijat rakensivat kotisivut alusta loppuun ottaen huomioon myös verkkosivujen teknisiä ominaisuuksia kuten helppokäyttöisyyttä ja hakukoneoptimointia.


– Projektin työmäärä painottui eniten projektin viimeiselle kuukaudelle, mutta aktiivisen tehtävien- ja vastuunjaon takia, jokainen projektitiimin jäsen tiesi tarkasti omat tehtävänsä ja vastuualueensa, sekä toimitti tehtävät ajallaan ja kunniallisesti, sanoo projektipäällikkö Pyykkö.


Uusitalo kertoo oman tehtävänsä olleen opiskelijatiimin tukeminen siten, että tiimi pääsee maaliin niin toimeksiantajan projektin kuin omien oppimistavoitteidensa suhteen.


Tärkeätä on ymmärtää, että ohjaaja ei vedä projektia vaan opiskelijat. Näin opiskelijat oppivat samalla tärkeitä työelämätaitoja kuten projektin johtamista ja asiakastilanteiden hoitamista, hän toteaa.

bottom of page